KHÁCH HÀNG

CTY CP THỰC PHẨM MEKONG DELTA
Huyện Bình Chánh – TP. Hồ Chí Minh

LĨNH VỰC

Kinh doanh cung cấp thực phẩm
Nhập khẩu, phân phối và xuất khẩu các sản phẩm, nguyên liệu thực phẩm.

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Thiết kế bao bì, nhãn mác
In Ấn
thiết kế bao bì mekong food
thiết kế bao bì mekong food
thiết kế bao bì mekong food
thiết kế bao bì mekong food
thiết kế tem nhãn mekong food
thiết kế bao bì mekong food
thiết kế bao bì mekong food