BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE TẠI PIXEL DESIGN

 •  

 • Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp
 • Biên soạn nội dung Sản phẩm, dịch vụ chuẩn SEO.
 • Tối ưu Tiêu đề, mô tả (Yoast SEO) cho danh mục hoặc bài viết.
 • Thiết kế hình ảnh đại diện cho bài viết.
 • Số lượng hình ảnh tối đa cho bài viết (hình chuẩn SEO).
 • BUSINESS
  2.500.000/ THÁNG

 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • order2